תקנון

/תקנון
תקנון 2021-01-03T07:41:51+02:00

ש.א טרייד און ליין בע"מ

מבצע המקנה הטבה חד פעמית למתן הלוואה

 1. עורכת המבצע
  עורכת המבצע הינה חברת ש.א טרייד און ליין בע"מ (להלן – "החברה").
 2. תקופת המבצע
  2.1. בתקופה שהחל מיום 1.01.2021 ועד לסיום המבצע ביום ה-31.01.2021 יתקיים מבצע "הטבה חד פעמית להלוואה משתלמת" באתר מאסטר גולד לכל הרוכש תכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריה זו בלבד באתר מאסטר גולד (להלן – "המבצע").
  2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.
 3. תנאי המבצע
  3.1. המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.
  3.2. תכשיטים המשתתפים במבצע – מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים באתר מאסטר גולד, ונמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים.
  3.3 במסגרת המבצע, כל לקוח אשר רוכש תכשיט זהב משובץ ביהלומים, זכאי לקבל כהטבה הלוואה בריבית אטראקטיבית של 10% שנתי עד לגובה עלות התכשיט (בכפוף לאישור חברת האשראי).
  כאשר מסיימים לשלם על התכשיט – משלמים על ההלוואה. ההלוואה ניתנת בצ'ק מזומן לחשבון הלקוח.
  3.4. אין כפל מבצעים או הנחות.
  3.5 המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע או עד מועד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם.
  3.6 המבצע מופנה לכלל ציבור השכירים בישראל.
 4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי וביטול בתקופת המבצע
  4.1 החלפה:
  4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של החברה , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים באתר הרשת.
  4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם.
  4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר.

4.2 החזר כספי:
4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של החברה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי החברה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה ובלבד שהבקשה תעשה במסגרת המועדים המותרים (14 יום) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל.
4.2.3 יובהר, במידה והלקוח יבטל את העסקה לרכישת התכשיט, תבוטל ההטבה במיידית והלקוח לא יהיה רשאי להנות מההטבה ויחזיר את ההטבה שקיבל במלואה!

5. אחריות
החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי
6.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.
6.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.
6.3 כל המחירים כוללים מע"מ.
6.4 על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.

למידע נוסף השאירו פרטיכם, ונציג יחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
WhatsApp